top of page

Gör det med oss

ODLA ER ORGANISATIONSKULTUR

En livskraftig organisationskultur gör att människor vill utvecklas, engagerar sig i helheten och skapar hållbara resultat. Vi stödjer er i att medvetet odla fram er kultur. Vår styrka är  utveckling av värderingsdrivna organisationer med hög tillit, distribuerat ansvar och kreativt samskapande i en föränderlig värld.

People leaning in

STÄRK ER FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

Att leda medvetet och innovativt i komplexitet och förändring är nyckeln till framtiden för de flesta organisationer idag. Vi tillför de verktyg och metoder som gör skillnad, och tränar er i de förmågor ni behöver för att lyckas. Vi stödjer er genom kvalificerad handledning, utbildning och facilitering i era viktigaste faser.

Så här gör vid det

Magi uppstår när allas ledarskap förväntas, möjliggörs och kopplas samman.

Därför har vi vår grund i transformativt ledarskap, upplevelsebaserat lärande och agila metoder.

Vi skapar förutsättningar för människor att ta ansvar, utvecklas och samskapa hållbara resultat. 

Vi utvecklar medvetna ledare, självledande team och livskraftiga organisationer.
Våra insatser bidrar till insikt, medvetna val och kollektiv förmåga att göra skillnad. 
Genuin passion, djup forskningsförankring och gedigen praktisk erfarenhet kännetecknar allt vi gör.

Tjänster
People in a ring leaning in and smiling


HITTA ER VÄG OCH ER KRAFT

Vi utvecklar ledare, grupper och organisationer som söker kraften i allas ledarskap

Är ni redo att frigöra och förena er potential?

UTVECKLA ETT MEDVETET LEDARSKAP

Förmågan att vara medvetet närvarande i mötet med andra, att leda inkluderande, och att möjliggöra en högre grad av självorganisering, ser vi som nycklar i vår tid av snabbrörlighet, förändring och komplexitet.  Vi stöjder er i att möjliggöra, utveckla och koppla samman alla era medarbetares ledarskap genom coaching, handledning och effektfulla ledarutvecklingsprogram.

BYGG SJÄLVLEDANDE TEAM

Värdeskapande och självledande team, som kännetecknas av hög tillit, effektivitet och dynamiskt samskapande, är ingen slump. Vi stödjer era team och er omgivande organisation att utveckla de förutsättningar och förmågor ni behöver. Vi faciliterar, tränar och coachar er under resan dit, och omvandlar konflikter till lärande om ni kör fast. 

Kontakt
Ta kontakt

 + 46 703 79 15 82

admin@videcio.se

Besöksadress: IHM Business School, Fabriksgatan 25, Göteborg

bottom of page