top of page

Det här gör vi för er

ODLA EN LIVSKRAFTIG KULTUR

En livskraftig organisationskultur gör att människor vill utvecklas, känner ansvar för helheten och skapar hållbara resultat. Vi hjälper er att skapa den kultur ni önskar. Vår styrka är  utveckling av värderingsdrivna organisationer med hög tillit, distribuerat ansvar och kreativt samskapande i en föränderlig värld.

People leaning in

STÄRK ER UTVECKLINGSFÖRMÅGA

Att utveckla medvetet och innovativt i komplexitet och förändring är bland det viktigaste ledare kan göra idag.

Vi tillför de verktyg och metoder som gör skillnad, och tränar er i de förmågor som krävs för att lyckas.

Vi stödjer ert utvecklingsarbete genom att facilitera, handleda och utbilda i era viktigaste faser.

Så här gör vid det

Magi uppstår när allas ledarskap förväntas, möjliggörs och kopplas samman.

Därför har vi vår grund i transformativt ledarskap, upplevelsebaserat lärande och agila metoder.

Vi skapar förutsättningar för människor att ta ansvar, utvecklas och samskapa hållbara resultat. 

Vi utvecklar medvetna ledare, självledande team och livskraftiga organisationer.
Våra insatser bidrar till insikt, medvetna val och kollektiv förmåga att göra skillnad. 
Genuin passion, stadig teoretisk grund och gedigen praktisk erfarenhet kännetecknar allt vi gör.

Tjänster
People in a ring leaning in and smiling


HITTA ER VÄG OCH ER KRAFT

Vi utvecklar ledare, grupper och organisationer som söker kraften i allas ledarskap

Är ni redo att släppa fram och förena era krafter?

UTVECKLA ETT MEDVETET LEDARSKAP

Förmågan att vara medvetet närvarande i mötet med andra, att leda inkluderande, och att möjliggöra en högre grad av självorganisering, ser vi som nycklar i vår tid av snabbrörlighet, förändring och komplexitet.  Vi hjälper er att möjliggöra, utveckla och koppla samman ert ledarskap genom coaching, handledning och effektfulla ledarutvecklingsprogram.

BYGG SJÄLVLEDANDE TEAM

Effektiva och självledande team, som kännetecknas av stort ansvarstagande, dynamiskt samskapande och hög tillit, är ingen slump. Vi hjälper era team och omgivande organisation att utveckla de förutsättningar och förmågor som krävs för att nå dit. Vi faciliterar, tränar och coachar er under resan dit, och omvandlar konflikter till lärande om ni kör fast. 

Kontakt
Kontakta oss

 + 46 703 79 15 82

admin@videcio.se

Nääs Fabriker, Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered

bottom of page