Det här gör vi för dig

Gruppdiskussion

UTVECKLA ETT MEDVETET LEDARSKAP

Förmågan att vara medvetet närvarande i mötet med andra, att leda på systemnivåerna individ, grupp och organisation och att möjliggöra en högre grad av självorganisering, ser vi som nycklar i vår tid av snabbrörlighet, förändring och komplexitet.  Vi hjälper dig att möjliggöra, utveckla och koppla samman ert ledarskap genom coaching, handledning och kvalificerade ledarutvecklingsprogram.

Glass Konferensrum

SKAPA EFFEKTIVA OCH SJÄLVSTYRANDE TEAM

Effektiva och självstyrande team som kännetecknas av ett distribuerat ledarskap, hög tillit och psykologisk trygghet är ingen slump. Vi hjälper teamet och den omgivande organisationen att utveckla den medvetenhet och de principer och förmågor som krävs för att nå dit.
Vi bidrar genom att facilitera processer i viktiga utvecklingsfaser och genom att stödjer er i konflikter om ni kört fast.

Karaoke

ODLA EN LIVSKRAFTIG ORGANISATIONSKULTUR

En livskraftig organisationskultur gör att människor kan och vill bidra med hela sig själva, tar ansvar för helheten och skapar hållbara värden.

Vi hjälper er att skapa medvetenhet och samsyn kring den kultur ni har, vilken ni önskar och hur ni tillsammans skapar den. Vår styrka är att bidra till utveckling av värderingsdrivna organisationer med hög tillit, transparens och förmåga till kreativt samspel i en föränderlig värld.

STÄRK ER FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

Att leda tryggt och medvetet i förändring är bland det viktigaste en ledare kan göra idag. Vi tillför de verktyg och metoder som gör skillnad och tränar er i de förmågor som krävs för att lyckas. Vi stödjer ert förändringsarbete genom att coacha, handleda och facilitera i nyckelfaser av er process. Vi erbjuder också vår unika förändringsledarutbildning, både som öppet- och företagsanpassat program. Mer information hittar du här. 

Så här gör vid det

Vi vet att magi uppstår när allas ledarskap förväntas, möjliggörs och kopplas samman.

Därför har vi vår grund i gestaltmetodik, upplevelsebaserad lärande och självorganiserande principer.

Vi ser organisationer som dynamiska mänskliga system och utgår alltid från er verklighet, här och nu.

Våra insatser bidrar till ökad insikt, medvetna val och förmåga att göra skillnad. 
Genom genuin dialog tillför vi det där som väcker energi och rörelse dit ni vill.
Passion, gedigen praktisk förmåga och stadig teoretisk grund kännetecknar allt vi gör.

 


HITTA DIN VÄG OCH DIN KRAFT

Vi utvecklar ledare, grupper och organisationer som söker kraften i allas ledarskap

Är du redo att släppa fram och förena era krafter?

 
Kontakta oss

+ 46 703 79 15 82

admin@videcio.se

Nääs Fabriker, Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered

©2018 by Videcio AB