top of page

Det här gör vi för er

UTVECKLA ETT MEDVETET LEDARSKAP

Förmågan att vara medvetet närvarande i mötet med andra, att leda på systemnivåerna individ, grupp och organisation och att möjliggöra en högre grad av självorganisering, ser vi som nycklar i vår tid av snabbrörlighet, förändring och komplexitet.  Vi hjälper dig att möjliggöra, utveckla och koppla samman ert ledarskap genom coaching, handledning och kvalificerade ledarutvecklingsprogram.

Träna din medvetna närvaro >>

SKAPA SJÄLVLEDANDE TEAM

Effektiva och självledande team, som kännetecknas av ett distribuerat ledarskap, samskapande och psykologisk trygghet, är ingen slump. Vi hjälper teamet och den omgivande organisationen att utveckla den medvetenhet, de principer och de förmågor som krävs för att nå dit. Vi bidrar genom att facilitera, träna och coacha i viktiga utvecklingsfaser och vi stödjer i konflikter om ni kör fast.
Samarbeta kreativt, effektivt och mänskligt på distans >>

ODLA EN LIVSKRAFTIG KULTUR

En livskraftig organisationskultur gör att människor kan och vill bidra med hela sig själva, tar ansvar för helheten och skapar hållbara värden.

Vi hjälper er att skapa medvetenhet och samsyn kring den kultur ni har, vilken ni önskar och hur ni tillsammans skapar den. Vår styrka är att bidra till utveckling av värderingsdrivna organisationer med hög tillit, transparens och förmåga till kreativt samspel i en föränderlig värld.

People leaning in

STÄRK ER FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

Att leda tryggt och medvetet i förändring är bland det viktigaste en ledare kan göra idag. Vi tillför de verktyg och metoder som gör skillnad och tränar er i de professionella och personliga förmågor som krävs för att lyckas. Vi stödjer ert förändringsarbete genom att coacha, handleda, facilitera och utbilda i nyckelfaser under er process.

Träna dig som förändringsledare >>

Så här gör vid det

Vi vet att magi uppstår när allas ledarskap förväntas, möjliggörs och kopplas samman.

Därför har vi vår grund i gestaltmetodik, upplevelsebaserad lärande och självorganiserande principer.

Vi ser organisationer som dynamiska mänskliga system och utgår alltid från er verklighet, här och nu.

Vi utvecklar medvetna ledare, självledande team och livskraftiga organisationer.

Våra insatser bidrar till insikt, medvetna val och förmåga att göra skillnad. 
Genuin passion, gedigen praktisk erfarenhet och stadig teoretisk grund kännetecknar allt vi gör.

Tjänster
People in a ring leaning in and smiling


HITTA ER VÄG OCH ER KRAFT

Vi utvecklar ledare, grupper och organisationer som söker kraften i allas ledarskap

Är ni redo att släppa fram och förena era krafter?

Kontakt
Kontakta oss

+ 46 703 79 15 82

admin@videcio.se

Nääs Fabriker, Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered

©2018 by Videcio AB

bottom of page