top of page

Anlita oss för större insatser

Vi stöttar er i större insatser. Kontakta oss om era behov.

  • 45 min
  • Zoom (inbjudan med länk skickas till dig efter bokning)

Beskrivning av tjänsten

Vi stöttar er i större utbildningsinsatser, faciliteringsstöd samt jump-starts och utveckling av virtuella team. Kontakta oss förutsättningslöst om era behov så utarbetar vi förslag på fortsatt stöd.


Kontaktuppgifter

0703791582

admin@videcio.se

Spinnerivägen 1, Tollered, Sverige


bottom of page