top of page
Success transformation and Transform to succeed or improving concept and leadership in bus

UTVECKLAS MED OSS

Med 100 års samlad erfarenhet av ledar-och organisationsutveckling i Sverige och världen fortsätter vi att utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare inom näringsliv, offentlig sektor, idéburen verksamhet och mellanstatliga organisationer

Konsulter

Lennart Wärmlind

Grundare & Organisationsutvecklare

Guidar ledare, team och organisationer till att hitta det bästa i sig själva och varandra. Civilekonom, gestaltutbildad ledarutvecklare, coach och mindfulnessinstruktör som lockar fram närvaro, samskapande och upptäckarlust.

Carina Livh

Organisationsutvecklare

Stärker ledare, team och organisationer att integrera kultur och struktur till en samspelande helhet. Ingenjör, gestaltutbildad ledarutvecklare och mindfulnessinstruktör som får människor att mötas på riktigt i det som är viktigast.

Carina_edited_edited.png
Alexandra_edited_edited.png

Alexandra Thomas

Organisationsutvecklare

Inspirerar ledare, team och organisationer att upptäcka nya vägar till resultat. Psykolog, organisationsvetare, ledarskapsskribent och coach som, genom fokus och kreativitet, öppnar upp för ny energi, innovation och handling.

Carl-Johan Lillieroth

Organisationsutvecklare

Hjälper ledare, team och organisationer att se helheter i delarna och koppla upp sig både inåt och utåt. Civilingenjör, kulturnavigatör, coach och mindfulnessinstruktör som gör det till självklart att vara sann med sig själv och andra, på innerliga och effektiva sätt. 

Carl%20Johan%20urklipp_edited.png

Greta Rask

Organisationsutvecklare

Får ledare, team och organisationer att växa och samskapa genom, på riktigt, meningsfulla möten. Personalvetare, gestaltterapeut och ledarskapsförfattare som, genom kraftfulla frågor och effektfulla verktyg, gör det svåra enkelt.

Videcios konsulter har genom sin sakkunskap, lyhördhet, synk och närvaro skapat en trygg miljö, 
där vi som grupp kunnat öppna oss, resonera innerligt och dela rädslor och farhågor.

På så sätt har enormt mycket lärande skett både teoretiskt och emotionellt.
 

Karin Franklin, Strategisk Arbetsplatsutveckling Göteborgs Universitet

Ta kontakt

 + 46 703 79 15 82

admin@videcio.se

Besöksadress: IHM Business School, Fabriksgatan 25, Göteborg

bottom of page