top of page

Samarbeta virtuellt

Idag behöver vi kunna leda, mötas och samarbeta virtuellt mer effektivt, kreativt och mänskligare än någonsin.

Med anledning av att många organisationer snabbt behöver ställa om till distansarbete, erbjuder vi fria konsultationer i att leda, mötas och samarbeta effektivt virtuellt. Vi värnar särskilt om myndigheter med samhällskritiska uppdrag, men alla verksamheter erbjuds möjligheten. Utifrån er specifika situation stöttar vi er med att:

  • Få en överblick över era behov och vad ni bör fokusera på för att lyckas.

  • Designa och facilitera era virtuella möten, workshops och events effektivt, kreativt och mänskligt.

  • Leda och utveckla era virtuella team till hög effektivitet, kreativt samspel och självledande förmåga.

Vårt team hjälper dig

Vi är experter på metoder, arbetssätt och beteenden i virtuellt samarbete och kan stötta er oavsett teknisk plattform. Våra uppdrag har inneburit coachning av en mängd ledare och medlemmar i virtuella team samt design och facilitering av virtuella möten, workshops och större events. Vi har också stöttat i framtagning och genomförande av strategier, utbildningar och praktiska guider i virtuellt samarbete.

Virtuellt samarbete

Samarbeta Virtuellt

Kreativt, effektivt och mänskligt på distans

Fästpunkt - Samabeta effektivt virtuellt
Carl-Johan Lillieroth
Carl Johan Lillieroth

Ring + 46 70 770 30 65

  • White LinkedIn Icon
Emilie Sundborn
Emelie Sundborn

Ring + 46 70 938 00 38

  • White LinkedIn Icon
Lennart Wärmlind 3.png
Lennart Wärmlind

Ring + 46 703 79 15 82

  • White LinkedIn Icon

 På Videcio har vi virtuellt samarbete i vårt DNA. Redan för femton år sedan antog vi utmaningen att utveckla lika effektiva virtuella team som fysiska. Vi lyckades och fick förtroendet att, tillsammans med forskare och andra experter, bygga upp Volvo Groups interna konsult- och utbildningsverksamhet för virtuellt samarbete. Även på Stockholms Stad, Västra Götalandsregionen och i många andra organisationer har vi stärkt förmågorna.

©2018 by Videcio AB

bottom of page