top of page

Hela upplägget har varit mycket bra. Antal dagar, antal deltagare, innehållet, den stämning som våra fantastiska kursledare lyckades skapa. Sättet att varva teori, praktik och koppling till våra verkligheter. 

Citat från deltagare

Medveten förändringsledning

Det här är inte en utbildning om förändring. Det här är utveckling av dig och din förmåga att göra skillnad genom att leda medvetet, innovativt och tryggt  i förändring och komplexitet. Genom hela programmet sker din utveckling med utgångspunkt i utveckling som du driver i din organisation. Det är där du har störst chans att göra skillnad, lära och utvecklas. 

Helhetsomdöme 4,8 av 5

Omdöme 4,83.png

Har du en känsla av att det finns något i dig, en kraft, som inte till fullo använts eller kommit till sin rätt?
Då är detta programmet för dig!! Ju mer du öppnar och ger av dig själv – desto mer får du ut av programmet.

People working together

Att medvetet leda förändring

innebär att du utvecklar din egen förmåga att vara närvarande, förstå skeenden och bidra på ett sätt som skapar rörelse i utvecklings- och förändringsprocesser. Som medveten förändringsledare är du själv ditt främsta verktyg. 

 

Programmet är upplevelse- och processorienterat med ett tydligt fokus på praktisk förmåga. Teorin vilar på gestaltmetodik och systemteori, där förståelse för utveckling, helhet och mänskligt samspel är centrala utgångspunkter.

Under programmet kommer erfarna ledare att berika, stötta och utmana dig i din utvecklingsprocess genom att tillföra nya perspektiv, teorier, verktyg och metoder. Att ta del av övriga deltagares erfarenheter bidrar till ytterligare insikter och lärande. Du kommer också att få kontinuerlig återkoppling, coaching och handledning utifrån ditt specifika uppdrag.

Programmet vänder sig till Dig

som är chef, ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja utveckling- och förändring. Programmet är lämplig för dig som vill utveckla dig själv i din professionella roll och som söker ett tryggare och effektivare sätt att leda dig själv och andra i komplexitet och förändring.

 

För att utvecklas under programmet behöver du vara beredd på att se och reflektera över dig själv, dina egna reaktioner och agerande i olika situationer. Detta kommer att öka din självinsikt i relation till ditt uppdrag, människorna du samspelar med och det system du befinner dig i.

Omfattning 

Gruppen träffas totalt under 8 dagar fördelat på 5 tillfällen. Under programmet förväntas du arbeta aktivt med förändrings- och utvecklingsarbete i din egen organisation eller som konsult åt en annan organisation. 

Metodiken och upplägget gör att ditt förändrings- och utvecklingsarbete kan vara i uppstart såväl som mitt i eller i slutfas. 

Schema 

Dag 1           Introduktionsdag

Dag 2 – 3     Modul 1- Internat

Dag 4  5     Modul 2

Dag 6  7     Modul 3 

Dag 8           Uppföljnings- och avslutningsdag 

Företagsanpassade program offereras. 

För öppet program 52 000 SEK exklusive moms (20% rabatt till organisationer som anmäler två eller fler deltagare). Kostnader för internat tillkommer för modul 1.


Ett individuellt coachande samtal ingår. 
 

Max 12 deltagare. 

Värde för dig som går programmet

är en ökad förståelse för förändrings- processer på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

Du kommer att få nya sätt och verktyg att se, utforska och förstå det som händer i organisationer och dig själv som ledare. Detta kommer att hjälpa dig att göra rätt insatser längs vägen. En ökad medvetenhet om vad motstånd innebär för dig och andra kommer också att öka din trygghet och stärka dina möjligheter att lyckas med ditt förändringsarbete.

 

I de övriga deltagarna kommer du också få tillgång till en mångfald av erfarenheter och ett värdefullt nätverk där ni kommer att kunna fortsätta stötta varandra även efter programmet. 

Ur innehållet 

 Mitt eget ledarskap – jag själv som verktyg 

 Vikten av kontraktering 

 Förändring som process 

 Att förstå var vi är och vart vi vill 

 Driva och stödja förändring – vad är skillnaden? 

 Att förstå och möta motstånd
 

 Att leda i komplexitet och osäkerhet 

 Förståelse av organisationen som mänskliga system och  psykologiska fält 

 Att agera medvetet på olika systemnivåer – interventioner på individ-, grupp- och organisationsnivå 

 Effektiva metoder för att stödja förändringsprocesser genom att  involvera, engagera och leda facilitativt 

 Innebörden av att leda medvetet närvarande här och nu 

Kursbroschyr Att leda i förändring

Programmet leds av

Lennart Wärmlind & Carina Livh

Kursprogram (pdf)

För närvarande erbjuds endast företagsanpassade program.

Kontakter

Lennart Wärmlind 0703 - 79 15 82

Carina Livh 072 - 728 25 20

eller via e-post till admin@videcio.se

 

 
 

Citat från deltagare

Fästpunkt 1

MEDVETEN FÖRÄNDRINGSLEDNING

Led medvetet, innovativt och tryggt i komplexitet

©2018 by Videcio AB

bottom of page